Taimi Pukki o.s. Paussu, Vaskelan Moamo

 

Tampereella joulukuussa 2010 poisnukkunut Taimi oli perusluonteeltaan vaatimaton, mutta toimissaan vaativa.  Hän halusi tuloksia syntyvän asioissa, mihin ryhtyi.

Sukututkimuksen hän aloitti saadakseen tietoa karjalaisista juuristaan ja antaakseen tietoa muille.  Sukurakkaana hän paneutui ensin oman ortodoksisukunsa taustojen selvittämiseen ja päätyi Mikkolan sukuhaaran alkulähteille 1600-luvun loppuun Metsäpirtin Vaskelan kylän ensimmäiseen tunnettuun esi-isään Paavila (Pawila) Waskiin.  Tämä ensimmäinen tutkimusvaihe kesti 1980-luvun puolesta välistä aina 1990-luvun loppupuolelle, jolloin Mikkolan sukuhaaran (Jäsket) ensimmäinen sukutaulukko julkaistiin.  

Sukututkimus jatkui myös Waski-suvun eri sukuhaarojen osalta.  Lopputuloksena syntyi ortodoksisen runonlaulajien ja tietäjien Vaskelan kylän mittava sukutaulukko, jossa Mikkolan, Laurilan, Larilan, Mattila/Pitkälän, Anttilan, Ripakon, Jerlan, Rohkon ja Ikan sukuhaarat on selvitetty koko tältä pitkältä ajanjaksolta.     

Vaskelan kylän sukututkimus loi vahvan pohjan yhteenkuuluvaisuuden muodostumiselle Vaskelan sukuseura ry:n jäsenistöön.

 

 

 

Sukututkimus toi esiin Vaskelan kylän yhteiset juuret ja useimpien sukuhaarojen varsin tiiviit keskinäiset kytkennät.  Tutkimus toi esiin myös aikaisemmin tuntematonta tietoa allekirjoittaneen äidin (Jerlan sukuhaaraa) isovanhemmista.                                                                               

 Taimille tulivat vuosien mittaan tutuiksi kaikki laitokset ja arkistot, joista sukutietoa oli saatavissa aina Helsinkiä, Mikkeliä, Kuopiota ja Pietaria myöten. Taimin ja Jaakko Koskivaaran pitkäaikainen yhteistyö Waski-suvun tutkimuksen sekä Ortodoksisukujen tutkijapiirin puitteissa alkoi erään Taimin tekemän Pietarin matkan seurauksena.

 Taimi käytti sukututkimukseen valtavasti aikaa ja vaivaa.  Hän kirjoitti kaikki taulukot kauniilla käsialallaan heti valmiiseen systemaattiseen muotoon.  Lopputulos on meille kaikille vertaansa vailla oleva tietolähde omaan sukuun tutustumiseksi.

Vaskelan sukuseura ry myönsi Taimi Pukille hänen mittavasta sukuseuran hyväksi tehdystä  sukututkimustyöstä sukuseuran korkeimman  kunnianosoituksen, Vaskelan Moamo arvonimen.

 

Jorma Jäske                             Jaakko Koskivaara