Kalevalainen kulttuuriperinne

Kalevalaisuus oli koko elämänmuotoon sisäistynyt kansankulttuuri. Jokainen taitoi riimittelyn ja runonlaulun. "Ain pit laulua olla." Perinteet heijastuivat arjen askareissa, vuodenkierron merkki- ja pyhäpäivien vietossa, juhlamenoissa, henkisessä lujuudessa, sanallisessa ilmaisussa, käden taidoissa. Kalevalaisuus oli pohdiskelua ihmiselämästä; oli arvoituksineen ja viisauksineen hyvin älyllinen, huomiokykyä ja neuvokkuutta kehittänyt kansankulttuuri.

Vaskelan sukukylässä kalevalaiset perinteet tietäjineen elivät Talvisotaan saakka.

Hakemisto: